Jednoduché opatření zvyšující bezpečnost, které jsme začlenili do doporučených postupů

  • Přihlásíme se do Centra pro správu služeb Office 365
  • V levém menu klikneme na položku Uživatelé a skupiny
  • Vybereme zaškrtávátkem uživatele, kterému chceme změnit uživatelské jméno a v pravém sloupci klikneme na ikonu tužtičky

  • V levém menu se přepneme na položku podrobnosti a dole je políčko Uživatelské jméno. Zde ho můžeme uživateli změnit
  • Po změně klikneme na tlačítko uložit
  • Změna ve všech online službách může trvat až 24 hodin
  • Pro jistotu pak zkontrolujeme ve zprávě Exchange, že uživateli zůstala původní emailová adresa jako výchozí