Naše služby

Odbornost a inovace

Neustálé zvyšování technických i organizačních znalostí vnímáme jako nezbytnou podmínku. Naši pracovníci se Vám budou věnovat s maximální péčí a odborností.

Stabilita

Kvalitní a stabilní vztahy v naší firmě jsou základem k tomu, abychom byli schopni udržovat dobré vztahy s našimi zákazníky. Jen tak můžeme společně pracovat na tvorbě kvalitních a stabilních ICT služeb uživatelům.

Zkušenost

Z každého realizovaného projektu si odnášíme to, co nás a naše služby posune v našich dovednostech a znalostech. Všechny nabízené technologie a služby používáme a užíváme i my.

Efektivita

Nabízíme vhodné řešení, jež zajistí poskytování služeb v požadované kvalitě.

Proč používat cloud

Vysoká dostupnost

Garantovaná dostupnost 99,9% každý měsíc. Samozřejmostí je evidence výpadků a odstávek na zákaznickém portálu.

Předvídatelné náklady

Efektivní využití poskytovaných zařízení a optimalizované licencování přináší snížení nákladů na vlastnictví.

Profesionální podpora

Podporu poskytuje tým zkušených profesionálů. Pro programy podpory je poskytována telefonická podpora 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Důraz na přínos uživatelům

Naši zákazníci nás naučili, že důležitý je funkcionalita aplikací pro uživatele, nikoli funkční systémy. Proto se soustředíme na zvýšení přínosu uživatelům.

Co nabízíme

Snažíme se na problematiku ICT vždy dívat očima zákazníka. Jedním z prvních pojmů, které od nás uslyšíte je „Ideální scéna“. Je to co nejpřesnější popis toho, jak si Vy představujete výsledek naší spolupráce. Na základě tohoto popisu můžeme společně s Vámi najít, navrhnout a realizovat adekvátní řešení.

VYSOKÁ DOSTUPNOST A OCHRANA DAT

Zajištění vysoké dostupnosti aplikací a ochrany dat dnes vyžadují nejen velké společnosti, ale i menší a střední podniky. Pracovníci jsou stále častěji mobilní, proto je nutné zajistit přístup k firemním datům pro stále více uživatelů na více místech. Tím však přibývá příležitostí k útoku na IT systémy. Dalším problémem může být ztráta dat či výpadek různých IT systémů firmy, který může znepříjemnit klidný chod společnosti. Naším cílem je navrhovat a poskytovat řešení na osvědčených produktech a s odpovídající kvalitou služeb.

VLASTNOSTI TOHOTO SOFTWARE:

vPower je vize Veeamu jak nejlépe chránit data ve virtuálním světě a je to také zároveň technologie Veeamu, která proměňuje tuto vizi v realitu. vPower využívá virtuální prostředí a inovaci od Veeamu, která zvyšuje úroveň ochrany dat a umožňuje věci, které byly v minulosti nemožné. vPower odstraňuje základní nedostatky tradičního zálohování. Snižuje náklady, zajišťuje spolehlivost a zvyšuje hodnotu a význam ochrany dat a obnovy po havárii. vPower zahrnuje následující schopnosti: vytváří komprimovanou a deduplikovanou zálohu. jako běžný VMDK, VHD soubor spustí virtuální stroj přímo ze zálohy — bez jakékoliv změny zálohy automaticky vytvoří izolované prostředí pro obnovu položek (entit) jednotlivých aplikací, ověření obnovy a testování/hledání závad a odstraňování problémů

VÝHODY ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ DOSTUPNOSTI A OCHRANY DAT FORMOU SLUŽBY:

Jednoduchá integrace vysoké dostupnosti pro aplikace i data v libovolném prostředí
Podpora pro Disaster Recovery díky možnosti replikace a ochrany dat v jiné lokalitě
Provozování HA řešení pomocí služby = nulová administrace hardwaru
Pravidelná, jasně stanovená měsíční platba
Garance dostupnosti služby a reakčních časů na požadavky
Dvě kopie produkčních dat – ochrana proti zničení diskového úložiště
Možnost poskytování vysoké úrovně SLA (Service Level Agreement)Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma, organizovaného neziskovou společností Rema. Projekt vznikl z potřeby řešit situaci, kdy v ČR není dostatek míst, kam by lidé mohli odnést vysloužilé elektrozařízení z domácností. Zároveň veřejnost neměla dostatečné informace o významu a způsobu recyklace elektrozařízení. S prudkým rozvojem technologií, například mobilních telefonů, které mají díky stálým inovacím rostoucí prodej, dochází k rychlému nárůstu s tím souvisejícího elektroodpadu. Většina těchto zařízení navíc obsahuje baterie, jejichž neekologická likvidace je velkou zátěží pro životní prostředí.

Projekt Zelená firma řeší sběr drobného elektroodpadu z domácností (prostřednictvím pracovníků společnosti). Nezisková společnost Rema zároveň zajišťuje likvidaci firemního elektroodpadu dle novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Do prostoru sídla naší firmy byl umístněn sběrný box, který se již utěšeně plní drobným elektroodpadem z domácností našich pracovníků. Jedná se o vysloužilé baterie, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektronické hračky a různý jiný elektroodpad, který by za normálních okolností skončil v běžném směsném odpadu. Pro obsah sběrného boxu a firemní elektroodpad je zajištěn hromadný svoz, třídění a jeho následná ekologická likvidace firmou Rema.

Společnost SOLIDEA získala certifikát společnosti REMA, který ji opravňuje k užívání loga a titulu Zelená firma.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o projektu Zelená firma či o samotné společnosti REMA, můžete navštívit jejich internetové prezentace na níže uvedených odkazech.

www.zelenafirma.cz

www.remasystem.cz

Technická Podpora

Je k dispozici ve dne i v noci po dohodě, v pracovní dny, o víkendech a svátcích. Na pracovišti je neustále přítomný nejméně jeden pracovník, který je zákazníkům plně k dispozici.

Požadavky nad rámec základní zákaznické podpory (nestandardní technické či obchodní úkony, technický či programátorský zásah) neprovádějí pracovníci podpory a nečiníme tak na počkání – takové požadavky se předávají technikům nebo obchodníkům a jsou vyřizovány obvykle do 1 pracovního dne. Služba placené technické podpory je realizována jen v případě volných a dostupných lidských kapacit a po předchozí dohodě.

V případě poruchy či technického problému na naší straně samozřejmě technici zasahují kdykoli okamžitě přes den i v noci (nejpozději do 30 minut od zjištění problému).

100

Klientů

30

Služeb

269

Projektů

16

Certifikátů

Naši klienti